สูง 23 cm. ขนาดดอก 9-10 cm.

ดอกไม้ eternal

ดอกไม้ eternal